003
Een condensator wordt gevormd door twee geleiders met daartussen een dielectricum.
De capaciteit wordt groter naarmate de:

a   afstand tussen de geleiders vergroot wordt.
b   dielectrische constante verlaagd wordt.
c  
afstand tussen de geleiders verkleind wordt.
d   oppervlakte van de geleiders verkleind wordt.
026   
Kunnen we hier wat mee...? JA

Als we afstand tussen de geleiders groter maken , wordt d (in de formule) groter, en dus C kleinder, niet het juiste antwoord dus.
We zien als we de  constante verlagen, een ander dielectricum gebruiken, de C kleinder wordt, niet het juiste antwoord dus.
Als we afstand tussen de geleiders kleinder maken wordt d kleinder , en dus C groter.
Ala we opp kleinder maken, wordt A kleinder dus ook weer C kleinder, ook niet het goede antwoord.
0.088 is een constante