027

Een kristaloscillator met een grondfrequentie van 100 Khz heeft een afwijking van +10 Hz.
Indien met op een ontvanger de 35ste harmonische waarneemt is de frequentie van deze harmonische:

a   3501.000 Khz
b   3500.035 Khz
c   3503.500 Khz
d  
3500.350 Khz
100 Khz + afw +10 Khz = 110 Khz

35e harmonische = 35 * 100 Khz = 3500          Khz   
                                        +10 * 35 =        0.35   Khz
                                                           3500.350 Khz
015  
f = p / s     f = 1 / t     f = p / t