026

Een mf-spoel wordt met litzedraad in plaats van met massief draad gewikkeld, om:

A. de temperatuur coëfficiënt te verkleinen
B. de vulfactor te vergroten
C.
de koperverliezen te verkleinen
D. de parasitaire capaciteit te verkleinen

veel kleine draadjes vergroten het oppervlak
015  
f = p / s     f = 1 / t     f = p / t