024

Een kristalcalibrator met een grondfrequentie van 100 Khz heeft een afwijking van +10 Hz.
Indien men op een ontvanger de 35ste harmonische waarneemt is de frequentie van deze harmonische:

a  
3500.350 Khz
b   3500.035 Khz
c   3503.500 Khz
d   3501.000 Khz

100 Khz +10 Hz = 100.000 + 10 = 100.010Hz = 100.01 Khz
dit maal 35 geeft 3500350 Hz = 3500.35 Khz
015  
f = p / s     f = 1 / t     f = p / t