m-009     Nood   Spoed   Veiligheid     >>>>>
Noodoproep met marifoon

Op de binnenwateren doe je de nooduitzending op het kanaal waar je op dat moment op uitluistert; marifoonkanaal 10 of het blokkanaal
Afhandeling op kanaal 67.
Noodoproep:

Mayday Mayday Mayday (3x het internationale noodsein)
Hier de (of this is)       WKD64
                                   PA3635

Vervolgens het noodbericht:

Mayday
Hier de (of this is)     WKD64
                                 PA3635

Positie (coördinaten of herkenbaar punt)
Aard van het ongeval
Aard verlangde hulp
Over
(hiermee geef ja aan dat je klaar bent met het noodbericht)
Vervolgens krijg je instructies van het kustwachtcentrum.

Op een noodbericht mag je NOOIT reageren.!!

In uiterse nood MAYDAY RELAIS (3x}
Noodverkeer

Als het schip en opvarenden in ernstig en dreigend gevaar verkeren en onmiddellijk hulp nodig hebben,
mag het noodsein (‘Mayday’) worden gebruikt.
Brand Explosie en ander calamiteiten. (M.O.B)
Pan-Pan:

Is het in de radiotelefonie met name de scheepvaart gebruikelijke signaal voor spoedoproepen maar niet voor ernstig en onmiddellijk gevaar.
Zoals medische hulp.

Radio Medical.

PanPAn PanPan PanPan (3x)
Hier de (of this is)       WKD64
                                   PA3635

Vervolgens het bericht:

Mayday
Hier de (of this is)     WKD64
                                 PA3635

Positie (coördinaten of herkenbaar punt)
Aard van het ongeval
Aard verlangde hulp
Over
(hiermee geef ja aan dat je klaar bent met het noodbericht)
Vervolgens krijg je instructies van het kustwachtcentrum.
Waar kun je mee te maken krijgen ?

Kustwacht
RCC     Reddings Coordinatie Centrum
SAR     Search And Rescue
OSC     On Scene Coordinator
Rode vuurpijl waargenomen:

MADAY RELAIS MADAY RELAIS MAYDAY RELAIS

Vervolgens het bericht:

Mayday
Hier de (of this is)     WKD64
                                 PA3635

Positie (coördinaten of herkenbaar punt)
Veiligheids verkeer:

Securitee Securitee Securitee

Hier de Kustwacht (3x)

Luister naar het bericht op kanaal 23  (83)