m-004     Normaal gebruik van de marifoon     >>>>>
Marifoon = verplicht:

Grote schepen
Beroepsschepen
Gebruik:

vermeld de scheepsnnaam   WKD 64
en je roepnaam                     PA3635
je intentie, wat wil je??
Wat zend je uit?

je spraak zoals hierboven
en je ATIS
ATIS:

Sinds 1996 dient elke marifoon voorzien te zijn van een ATIS-code.
Na het loslaten van de spreeksleutel worden er digitaal twee piepjes uitgezonden.
Dit digitale signaal bevat de roepnaam van het schip.
Deze code is verplicht in de zogenaamde Rijnoeverlanden:
Nederland: Duitsland: België: Luxemburg en Zwitserland.
Grote brug- en sluiscomplexen,  verkeersbegeleidingssystemen en zelfs sommige jachthavens  beschikken over een decoder en kunnen daarop aan de hand van deze ATIS-code zien wie hun opgeroepen heeft.
ATIS:

staat voor Automatic Transmitter Identification System.