Bedieningscertificaat

Om een marifoon te mogen bedienen is een certificaat van bediening nodig.
Als alleen op de binnenwateren wordt gevaren is een Basiscertificaat Marifonie voldoende.
Doel van de marifoon:

Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie.
Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals bruggen, sluizen, verkeersposten of de kustwacht. Zowel op zee als op de binnenwateren.
Goed marifoongebruik draagt bij aan de veiligheid op het water.
m-000     Doel van de marifoon     >>>>>