Veldsterkte van de zender.
Ongewenste uitstraling van de zender [harmonische].
Ongewenste beinvloeding van apparatuur.
- via de antenne-ingang [ingangsselectiviteit].
- via andere aangesloten leidingen.
- door directe instraling.
Via andere aangesloten leidingen
Elke draad die aan of in een elektronisch apparaat zit kan zich gaan gedragen als antenne en elektromagnetisch signaal oppikken
Bij hoge veldsterkte, zullen relatief grote spanningen opgepikt kunnen worden
Dit laatste noemt men directe instraling
Veldsterkte.
Dit is de signaalsterkte van een zender die doorgaans bij de antenne gemeten wordt.
De veldsterkte wordt doorgaans in dB/m uitgedrukt.

Ongewenste uitstraling van de zender.
[parasitaire uitstraling, harmonische].
Dit zijn signalen als:
• Harmonische van de zendfrequentie, die niet voldoende onderdrukt zijn.
• Mengproducten in de zender zelf, die niet voldoende uitgefilterd zijn.
• Parasitaire signalen, ontstaan door ongewenst oscilleren van een eind trap bijvoorbeeld.

Ongewenste beínvloeding van apparatuur.
Via de antenne-ingang [antennespanning, ingangs selectiviteit].
Een sterk ingangssignaal (buiten het gewenste ontvangstbereik van de ontvanger) kan onvoldoende verzwakt worden, dan is de selectiviteit van de ontvanger onvoldoende.
Gevolg; storing.
jj_09_02_001v