002

Een parabolische reflector wordt met een ideale belichter gebruikt op 24 Ghz en heeft daarbij een gain van 30dBi.
Als dezelfde parabolische reflector met eveneens een ideale belichter wordt gebruikt op 47 Ghz, dan wordt de gain:

a   60 dBi
b  
36 dBi
c   24 dBi
d   30 dBi

belichter= dipool

24 Ghz heeft een versterking van al 30 dB

Van 24 GHz naar 47 GHz is een verdubbeling van de frequentie,

X = 20log λ

300/24 = 12,5
300/47 = 6,3

20log12.5 = 22
20log6.3 = 16

Geeft een verschil van  6 dB
De standaard formule voor het berekenen van de gain van een paraboolantenne is


In deze formule is

D      de diameter van de parabool in meters
λ      de golflengte in meters
k      de efficiency factor (in het ideale geval is k = 1)

Hier staat λ onder de deelstreep,
dus als de frequentie twee maal zo hoog is, wordt de golflengte de helft en de gain dus hoger.

73
Hans PA0JBB