Directe conversie.
Rechtuitontvanger
Directe conversie
Als je bij een enkele superheterodyne ontvanger de ontvangstfrequentie mengt met dezelfde frequentie krijg je na het filter direct een laagfrequent signaal.
Dat LF signaal kan direct gebruikt worden voor CW/AM/SSB ontvangst, maar niet voor FM.
Dit soort ontvangers kan maar voor 1 band gebruikt worden en wordt veel gebruikt voor vossenjachten.
Figuur 1