Spanningsturing.
Deze tekening hoort bij stroomsturing.
We krijgen een lineair gedrag bij stroomsturing.
We krijgen een exponentieel gedrag bij spanningssturing.
Bovendien is dit gedrag erg temperatuur afhankelijk.

Figuur 1
Figuur 2