011

Het getekende vectordiagram heeft betrekking op:

a   een serieschakeling van een condensator en een weerstand
b   een verliesvrije parallelkring buiten resonantie
een serieschakeling van een spoel en een weerstand
d   een condensator
LEICIE-R

L spoel
E emk
I stroom
C condensator


-R weerstand