009

Een spoel wordt met litzedraad gewikkeld teneinde:

a   de temperatuur coëfficiënt te verkleinen
b  de vulfactor te vergroten
c  
de koperverliezen te verkleinen
d   de ijzerverliezen te verkleinen
Bij hoog frequent treedt er skin-effect op