008

In een tijdschriftartikel wordt gesproken over 82 mH. U weet dan wordt er in dat artikel gesproken wordt over een:

a   condensator
b  
spoel
c   weerstand
d   elektrisch veld