006

Een goede geleider voor magnetische velden is

a  
aluminium
b  
weekijzer
c   koolstof
d   glas

Weekijzer, denk maar aan een elektromagneet