004

Het aanbrengen van een poederijzerkern in een spoel die op 3.5 Mhz wordt toegepast, heeft de volgende invloed:

a   zelfinductie neemt af    Q-factor neemt toe
b  
zelfinductie neemt toe  Q-factor neemt toe
c   zelfinductie neemt af    Q-factor blijft gelijk
d   zelfinductie blijft gelijk   Q-factor neemt af