002

Het aanbrengen van een geaarde aluminium bus om een spoel waardoor een hf wisselstroom loopt heeft tot gevolg, dat buiten de bus:

a   het elektrisch veld wordt verkleind en het magnetische veld wordt versterkt
b   alleen het elektrisch veld wordt verkleind
c  
zowel het elektisch als het magnetisch veld wordt verkleind
d   alleen het magnetisch veld wordt verkleind