De eenheid Henry.
De spoel wordt uitgedrukt in Henry H   Onder Henry zijn ook onderverdelingen:
Henry                   1 H
milli Henry            1 mH
micro Henry         1 uH
nano Henry          1 nH