001

Wat NQUISTfreq?
We hebben een minimale  en geregelde  monster-freq.nodig , om een goed beeld te kunnen vormen.

meetfrequentie moet minimaal 2 keer de te meten frequentie zijn.