De relatie tussen ingangsvermogen, uitgangsvermogen en rendement.
Het rendement wordt uitgedrukt in procent %
Ingangsvermogen:
Om een zender, zeg van 40 Watt ,te laten werken, zal het vermogen van de voeding toch aanmerkelijk hoog zijn.

Opgenomen Vermogen:
wat er in gaat.

Nuttig Vermogen:
waar het voor is...

Verlies Vermogen:
waar het niet voor bedoeld is...

Rendement:
jj_01_09_005v