2 x 50 volt geeft 100 V 

R2 en R3 staan naast elkaar, parallel

RV23 = 1 / ( 1/R2 + 1/R3)
RV23 = 1 / ( 1/ 40 + 1/ 30) =  17.14 Ohm

R1 in serie met Rv23 in serie met R4

 

R5 en R6 en R7 staan naast elkaar  parallel
RV567 = 1 /( 1/R5 + 1/R6 + 1/R7)
Rv567 = 1 /( 1/15 + 1/40 + 1/30) = 8 Ohm

R1 in serie met Rv23 in serie met R4 in serie met Rv567 in serie met R6

 

Rt = R1 + Rv23 + R4 + Rv567 + R8 =
Rt = 10 + 17.14 +10 + 8 + 10 = 55 Ohm

It = Ut / Rt
It = 100/55 = 1.8 A

UR1 = IR1 x R1
UR1 = 1.8 x 10 =       18 V
UR23 = IR23 x R23
UR23 = 1.8 x 17.14 = 30 V
UR4 =It x R4
UR4 = 1.8 x 10 =       18 V
UR567 = It x R567
UR567 = 1.8 * 8 =   14 V
UR8 = It x R8
UR8 = 1.8 x 10 =    18 V
Toataal                  100 V

IR2=UR2/R2  = 30/40                             =          750mA

IR3=UR3/R3  = 30/30                             =       1          A

Deze samen It =IR2+IR3                        = ca   1.8      A


IR5=UR5/R5= 14/15                               =    933 mA

IR6=UR6/R6= 14/40                               =    350 mA

IR7=UR7/R7= 14/30                               =    467 mA

Deze samen It = IR5+IR6+IR7               =ca 1.8     A