Q code   Klasse van uitzending
Voor radioverkeer is de groep QRA tot QTZ vastgesteld
Enkele voorbeelden zijn:

QRA? Wat is de naam van het station?
QRB? Wat is de afstand tussen onze stations?
QRG? Wat is mijn frequentie?
QRL? Is deze frequentie in gebruik?
QRM? Heeft u last van storing?
QRN? Heeft u last van atmosferische storing?
QRO? Kunt u het vermogen van de zender verhogen?
QRP? Kunt u het vermogen van de zender verlagen?
QRQ? Kunt u sneller seinen?
QRS? kunt u langzamer seinen?
QRT? Zal ik stoppen met zenden?
QRV? Bent u beschikbaar?
QRU? Heeft u nog informatie voor mij?
QRX? Wanneer roept u mij weer? Zal ik wachten tot u mij opnieuw aanroept?
QRZ? Door wie word ik aangeroepen?
QSA? Wat is de sterkte van mijn signaal?
QSB? Gaat mijn signaalsterkte op en neer (fading)?
QSL? Kunt u de ontvangst bevestigen?
QSO? Kunt u rechtstreeks werken met (roepnaam)?
QSP? Wil u mijn bericht doorsturen?
QSQ? Heeft u een dokter aan boord?
QSY? Zullen we veranderen van frequentie naar (frequentie)?
QTH? Wat is de locatie van het station?

QRG wordt ook vaak gebruikt voor "geld" en QRL voor "werk"
QSO is een term voor een radioverbinding in het algemeen, bijvoorbeeld "TNX QSO" (bedankt voor het gesprek)
Een QRP-zender is een zender met laag vermogen
QRX wordt ook gebruikt om aan te geven dat het tegenstation even moet wachten
Eerste symbool:
Modulatievorm van de draaggolf.

A: Dubbelzijband,
C:
F: Frequentie/fase modulatie,
G: Fasemodulatie
H:
J: Enkelzijband, onderdrukte draaggolf.
P:
R: Enkelzijband met gedeeltelijke onderdrukking of draaggolf met variabel nivo

Tweede symbool:
Type signaal, dat de draaggolf moduleert.

1: Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij GEEN
    gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.

2: Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij WEL
    gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.

3: Een enkel kanaal met analoge informatie.

Derde symbool:
Soort informatie, welke uitgezonden wordt.

A: Morse-telegrafie bestemd om op het gehoor opgenomen te worden
B: Telegrafie bestemd voor automatische ontvangst
C: Beeldtransmissie
D: Datatransmissie
E: Telefonie
F: Televisie

Toegestane klassen van uitzending:

Door middel van spraak:                                 A3E, H3E, J3E, R3E, F3E, G3E
Door middel van Morse-telegrafie:                  A1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A, G2A
Door middel van automatische telegrafie:      A1B, A2B, F1B, F2B, J2B
Door middel van data-overdracht                   F1D, F2D, P2D
Door middel van Beeldoverdracht    Fax        A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C
                                                         SSTV     G1C, G2C, G3C
                                                         ATV        A3F, C3F, F3F
KLASSE VAN UITZENDING
N-11-01-001-vr