Elektrische schokken
De gevolgen van elektrische schok
Bij een elektrische schok trekken zijn spieren namelijk heel sterk samen en kunnen ze scheuren.
Als een spier heel erg krachtig samentrekt, kunnen er zelfs botbreuken optreden.
Een kind kan door een elektrische schok ook brandwonden oplopen op de zogenaamde contactplekken.


Elektrische schokken vermijden

Rechtstreekse aanraking
is het aanraken van een onderdeel van een elektrische installatie dat normaal onder spanning staat. Een ongeïsoleerde geleider, bijvoorbeeld.

Onrechtstreekse aanraking
het aanraken van een onderdeel dat door een isolatiefout onder spanning staat, wat normaal niet de bedoeling is.

Voor degene die een elektrische schok krijgt, maakt dit onderscheid geen verschil.
Maar voor de maatregelen die we moeten nemen om dit te voorkomen, wel.
Zo is het belangrijk dat de elektrische installatie snel kan detecteren wanneer er zich een fout in de isolatie voordoet, en de spanning kan onderbreken.
Hiervoor is een goede verbinding met de aarde onontbeerlijk.
Afhankelijk van de manier waarop bron en gebruiker met de aarde verbonden zijn, heeft men verschillende netsystemen.