Interferentie met het gewenste signaal
(TV, VHF en omroep).
Laagfrequentdetectie
Interferentie met het gewenste signaal
Interferentie is eenverschijnsel dat optreedt wanneer een ontvanger het gewenste signaal niet voldoende kan onderscheiden van signalen van andere bronnen. Signalen uitgezonden door de ene gebruiker vormen dan storing voor signalen van andere gebruikers op dezelfde (of een nabijgelegen) frequentie

TV, VHF en omroep
interferentie bij televisie bekabeling ontstaat door het tegenwerken van golven op de coaxkabel en golven door de lucht. Zijn de coaxkabels, connectoren, splitters en antenneversterker onvoldoende afgeschermd dan komen golven uit de lucht en de golven op de kabel bij elkaar. Dit levert uiteindelijk storing op in het beeld

Laagfrequent-inpraten
Vaak  bij HF
VHF UHF
vaak bij detectie via een halfgeleider ( diode , transistor }

N-09-01-001-vr