Frequentie meting
Frequentie teller
gewoon af te lezen
Scoop
en uit te rekenen
f = 1/ periodetijd