Trafo.
P=P  Up*Ip = Us * Is

P primair =  P secondair.
Dwz:   10 Watt primair = 10 Watt secundair.

Wikkelverhouding van de transformator :

n = Np/Ns
Stel primair heeft 200 wikkelingen   ,N1=200.
Stel secundair 25 wikkelingen          ,N2=25.

n = Np/Ns                  n=200/25=8
TRAFO:

bestaat uit 2 spoelen die om een weekijzer kern zijn gewikkeld.
Figuur 1
"ideale" transformatoren
we nemen aan dat de weerstand van de wikkelingen nul is,
evenals de verliezen in de kern.
Opmerking
stel
n1 = 200
n2 = 25       
p/s = 200/25 = 8  We transformeren omlaag   8:1

stel
n1 = 25
n2 = 200    
p/s = 25/200 =  0.125   We transformeren omhoog   1:8
Spanningstransformatoren:

Stel primair =230 V,dan

Us= Up/n              230/8 =29 V
n=Up/Us               230/29=8
Up=n*Us               8*29=232V

Stroomtransformator:

n=Is/Ip
n=8
Is=16A
Ip=?

Ip=Is/n                16/8 =2A
n=Is/Ip                16/2 =8
Figuur 2
n = 8
van vorige
Figuur 3
N-02-04-001-vr