N-02-02-001-vr
001
De eenheid van capaciteit is:

a   hertz
b   henry
c   farad

-
002
Wanneer op een condensator met luchtisolatie een hogere spanning wordt aangelegd, zal de capaciteit:

a   groter worden
b   kleiner worden
c   gelijk blijven

-
003
De letter "C" wordt in de elektronica gebruikt voor een:

a   spoel
b   weerstand
c   condensator

-
004
Een condensator bestaat uit:

a   twee geleiders gescheiden door een isolator
b   twee isolatoren gescheiden door een geleider
c   een geleider en een isolator gescheiden door een dielektricum

-
005
Welk opschrift op een condensator is juist ?

a   3,3 nF
b   3,3 mA
c   2,3 µH

-