Vermogensdissipatie.
Hier staan de voornaamste formules in.
Dissipatie-vermogen (warmte):

Vermogen:
P = U x I
Figuur 1
Ook een belangrijke:
Figuur 2
Figuur 3