De eenheid hertz.
f =p/s

f =  de frequentie in Hz
p/s = het aantal perioden per seconde

f = p/t

f = frequentie in Hz
p = perioden
t = tijd

f = 1/t

f = frequentie in Hz
t = periodetijd