Voortplantingssnelheid.
Voorplantingssnelheid
300.000 Km/s
de
snelheid waarmee de golf zich door de ruimte voortplant.
300 is het magische getal voor de zendamateur !!!

Stel ik zit op 27Mhz, welke golflengte λ dat is???       300/27 = 11.11 meter
Stel ik zit op 11 meter, welke frequentie dat is???       300/11 = 27.272 Mhz
   

λ     =  golflengte in meters.
f     =  frequentie in MHz.
f = 300 / λ                        λ = 300 / f             
Figuur 1
Welke frequenties hebben de volgende golflengten?
300 meter
100 meter
  30 meter
>>>>>
Voor 300 meter is dat                      f =  300 / 300 = 1 Mhz.
Voor 100 meter is dat                      f =  300 / 100  = 3 Mhz.
Voor   30 meter is dat                      f =  300 / 30   = 10 Mhz.
N-01-03-002-vr