Elektrisch vermogen [ P=U*I ]
I = U/R
I = 10/50
I = 200 mA

P = UxI
P = 10x200mA
P = 2 Watt
Elektrisch vermogen [ P=U*I ].

P = U * I
Elektrisch Vermogen
P  = het vermogen in Watt
U  =de spanning in Volt
I   =de stroom in Ampère
P = U2 / R
P = [10*10] / 50
P = 2 Watt
Figuur 1
Het vermogen P
kan met diverse formules worden berekend; allemaal afgeleidt van:

P = U * I
Figuur 3
In de eerste R van 16 Ω zit 4 Watt.
De andere weerstanden parallel,we krijgen dus het volgende:

Figuur 2
Figuur 4
Voorbeeld:
De twee weerstanden van 16 Ω [parallel]  zijn hier vervangen.
Kijken we alleen naar de bovenste:
Hier is:
P =4 Watt
R= 16 Ω


Kunnen we hier wat mee?

En wat is de stroom daar?
Raadpleeg de formules;  Wat kan ik?

P = I2 X R

4      =I2    x 16

I2
     = 4 / 16

I2      = 0.25

I      =
0.25
I      = 0.5 A = 500 mA

Figuur 5
Figuur 6
Volgende formule:

U = I x R
U = 0.5 x 16
U = 8 V

Nu weten op dat punt:
P = 4 Watt
R = 16 Ω
I = 500 mA
U = 8 V
Terug naar de tekening:
Figuur 7
Figuur 8
Het vermogen P over R van 8 Ω.

P = I2 x R
P = [0.5x0.5]x8
P = 2 Watt
Rt = R1 + R2
Rt = 16 + 8
Rt = 24 Ω

Pt = I2   x Rt
Pt  = [0.5 x 0.5] x 24
Pt  = 6 Watt
Figuur 9
Figuur 10
N-01-01-005-vr
P = I2 x R
P = ( 200m x 200m ) x 50
P = 2 Watt