TEKENS + symbolen
1  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie
2  Componenten 
3  Schakelingen 
4  Ontvangers
5  Zenders 
6  Antennes en transmissielijnen
7  Propagatie en frequentiespectrum
8  Metingen
9  Storing en immuniteit
10 Veiligheid
11  Nationale en internationale  procedures
13 Gedragsregels
12  Nationale en internationale gebruiksregels
14 Naschrift
H00.§00.p002 TEKENS symbolen 2023 01 30
Graag fouten-foutjes in spelling of uitleg , of zgn. linken die niet lopen ,
aan PA3KYH@gmail.com doorgeven..

 

   1.01

 

     Stroomgeleiding

 

     >>>>>

 

   1.02

 

     Bronnen

 

     >>>>>

 

   1.03

 

     Elektrisch veld

 

     >>>>>

 

   1.04

 
     Magnetisch veld

 
     >>>>>

 

   1.05

 

     Elektromagnetisch veld

 
     >>>>>

 

   1.06

 

     Sinusvormige signalen

    

 
     >>>>>

 

   1.07

 

     Niet sinusvormige signalen

 
     >>>>>

 

   1.08


     Gemoduleerde signalen


     >>>>>

 

   1.09

 

     Vermogen en energie


     >>>>>

 

   1.10

 

     Digitalisering van analoge signalen


     >>>>>

 

   2.01

 

     Weerstand

 

     >>>>>

 

   2.02

 

     Condensator

 

     >>>>>

 

   2.03

 

     Spoel

 

     >>>>>

 

   2.04

 

     Transformatoren

 

     >>>>>

 

   2.05

 

     Dioden

 

     >>>>>

 

   2.06

 

     Transistoren

 

     >>>>>

 

   2.07

 

     Overige Componenten

 

     >>>>>

 

   3.01

 

     Combinatie van componenten

 

     >>>>>

 

   3.02

 

     Analoge filters

 

     >>>>>

 

   3.03

 

     Voeding

 

     >>>>>

 

   3.04

 

     Versterker

 

     >>>>>

 

   3.05

 

     Detector

 

     >>>>>

 

   3.06

 

     Oscillator

 

     >>>>>

 

   3.07

 

     Phase Locked Loop (PLL)

 

     >>>>>

 

   3.88

 

     Mengtrap

 

     >>>>>

 

   3.09

 

     Digitale signaalverwerking

 

     >>>>>

 

   4.01

 

     Uitvoering

 

     >>>>>

 

   4.02

 

     Blokschema's

 

     >>>>>

 

   4.03

 

     Werking en functies van

 

     >>>>>

 

   4.04

 

     Ontvangerspecificaties

 

     >>>>>

 

   4.05

 

 

     Voorbeeld van een ontvanger

 

     >>>>>

 

   5.01

 

     Uitvoering zenders

 

     >>>>>

 

   5.02

 

     Blokschema's

 

     >>>>>

 

   5.03

 

     Werking en functie van

 

     >>>>>

 

   5.04

 

     Zenderspecificaties

 

     >>>>>

 

   6.01

 

     Antenne-eigenchappen

 

     >>>>>

 

   6.02

 

     Antennetypen

 

     >>>>>

 

   6.03

 

     Transmissielijnen

 

     >>>>>

 

   7.01

 

     Propagatie (algemeen)

 

     >>>>>

 

   7.02

 

     Propagatie (HF)

 

     >>>>>

 

   7.03

 

 

     Propagatie ( VHF en hoger)

 

     >>>>>

 

   8.01

 

     Meten

 

     >>>>>

 

   8.02

 

     Meetinstrumenten

 

     >>>>>

 

   9.01

 

     Storing in apparatuur

 

     >>>>>

 

   9.02

 

     Oorzaak van storingen

 

     >>>>>

 

   9.03

 

     Maatregelen tegen storing

 
     >>>>>

 

  10.01

 

     Het menselijk lichaam

 

     >>>>>

 

  10.02

 

     Netvoeding

 

     >>>>>

 

  10.03

 

     Hoge spanningen

 

     >>>>>

 

  10.04

 

     Bliksemontlading

 

     >>>>>

 

  10.05

 

     Opstelling

 

     >>>>>

 

  11.01

 

     Inter- nationale- proces

 

     >>>>>

 

  12.01

 

     Inter- nationale- regels

 

     >>>>>

 

  13.01

 

     Gedragsregels

 

     >>>>>

 

  13.02

 
     Operationele vaardigheden

 

     >>>>>

 

  14.01

 

     Naschrift

 

     >>>>>