Gedrags regels
DX regels >>>
DX-gedragscode


1
Ik zal luisteren en luisteren en dan opnieuw luisteren voordat ik ga zenden.

Dit lijkt zo voor de hand liggend, maar het is het meest essentiële om te doen.
Zorgvuldig luisteren in plaats van haasten om te zenden , zal de DX uw logboek vullen.
U moet luisteren om erachter te komen of de DX in split werkt en zo ja, waar luistert hij?
Dan moet je naar de oproepende stations luisteren om te bepalen wat het DX-station aan het doen is.
Hij werkt bijvoorbeeld gelijkertijd omhoog of omlaag in het frequentiebereik van de uitzending , en jij moet de beste plek vinden om te roepen.
En het wordt misschien tijd om je af te vragen:
“Moet ik echt zo DX werken, nu meteen? , of zal ik een tijdje wachten tot de drukte afneemt? "

2
Ik ga alleen zenden als het tegenstation mij goed kan nemen.

U moet ook goed luisteren om te bepalen hoe goed het DX-station werkt , om er zeker van te zijn dat uw aanroep gehoord wordt.
Dit om interferentie veroorzaakt door op het verkeerde moment te gaan  zenden , te voorkomen.
Het is buitengewoon frustrerend voor een DX-station om een oproep te beantwoorden naar een station dat niet goed in staat is hem goed op te nemen ,  waardoor onophoudelijke QRM ontstaat.

3
Ik zal het Cluster niet vertrouwen en zal zeker zijn van dat  DX-station ,  voor dat ik ga zenden.

Cluster spots laten vaak de verkeerde roepnaam zien.
Voordat u een station logt , zou je de roepnaam van dat station in de ether moeten horen .
Vertrouw geen spotting-netwerken.
Controleer of je de call ook echt hoort.
De DX-operator zou dat moeten doen alvorens zijn roepnaam met regelmatige tussenpozen uit gaat zenden.
Helaas doen niet alle operators dit !!!

4
Ik zal me niet bemoeien met het DX-station of met iemand die een aanroep doet en zal nooit afstemmen op de DX frequentie op de luister (QSX) frequentie.

Helaas heeft dit betrekking op een groot aantal operators die slecht functioneren.
We hebben vaak te maken met 'politieagenten',
mensen die herhaaldelijk zenden om de aanroepers te vertellen waar  de DX luistert. vaak met een onnodige belediging.
De regel is vrij simpel: zend nooit, nooit op de DXfrequentie voor welk doel dan ook. Ik zal aandacht besteden aan de instructies van de DX-operator als hij "split" opereert .

5
Ik wacht tot het DX-station een contact beëindigt voordat ik aanroep.

Als u gaat zenden voordat een QSO voorbij is, is de kans groot dat u de uitwisseling van informatiestoort ,  waardoor het QSO wordt verlengd en het proces wordt vertraagd.
Het lijkt misschien slim om in te grijpen voor dat het vorige contact eindigt, maar veel DX-stations houden er als zodanig niet van om het patroon van de operator doorbreken,
Iedereen moet weten wanneer ze kunnen zenden.

6
Ik zal altijd mijn volledige roepnaam vermelden.

Dit is essentieel voor CW en SSB, omdat onvolledige oproepen leiden tot een extra transmissie, waardoor de de voortgang van de pileup verloren gaat.
Als de amateur reageert op gedeeltelijke roepnamen, kan het zo lijken dat u zou met slechts enkele letters kunr aanroepem.
Dit is doorgaans niet het geval.
Gebruik altijd uw volledige roepnaam.

7
Ik zal niet continu aanroepen.

Voortdurende aanroepen is egoïstisch en arrogant.
Met een computer of geheugen is het gemakkelijk cintinu aan te roepen.
Helaas verhindert het u om te luisteren om te weten wat er gebeurt.
In aanvulling op,het verhoogt de QRM-nivo enorm, waardoor het leven van het DX-station en alle anderen moeilijk word

8
Ik zal niet zenden als de DX-operator een ander roepnaam roept, dan de mijne.

Misschien is dit intuïtief voor de hand liggend, maar het komt vaak voor.
Als het duidelijk is dat het station u niet maar een ander aanroept t, zend niet.

9
Ik zal niet zenden als de DX-operator een ander roepnaam roept, dan de mijne.

In het leven buiten de amateurradio zou het gewoon als onbeleefd worden beschouwd om te antwoorden wanneer iemand anders een vraag wordt gesteld !!!
Hoe weet je of het station u bedoeld ?
Misschien heeft de DX-operator een gedeeltelijke versie van uw call.
Ben ik dat ?
"De timing is goed!"
Ja, de timing lijkt misschien goed, maar het kan ook voor veel anderen "goed" zijn.
Als de DX-er u daadwerkelijk roept  en niets hoort, zal hij u opnieuw aanroepen .
Dan kun je antwoorden.
Slechts één letter van uw roepnaam is echter NIET genoeg.
Aanroepen zonder aangesproken te worden verhoogt het QRM-nivo en vertraagt de voortgang dramatisch

10
Ik zal niet gaan zenden wanneer de DX-operator andere geografische gebieden dan de mijne opvraagt.

U moet erkennen en accepteren dat wanneer een amateur roept voor een specifiek geografisch gebied (bijv. NA voor Noord-Amerika, AS voor Azië), mag u pas roepen als de instructies van de amateur zijn gewijzigd.
Zelfs als zijn keuze onjuist lijkt , u moet zijn instructies volgen.
De DX-operator heeft de touwtjes in handen.
Hier is een belangrijk punt: als een DX-operator aan het werk is, voor een bepaald gebied, misschien Noord-Amerika, en hij zegt dat niet tussen QSO's, begin niet onmiddellijk aan te roepen.
Roep alleen als het duidelijk is dat de instructies van de operator zijn gewijzigd. Anders doen is dit onbeleefden en vertraagt eenvoudigweg het proces.

11
Als de DX-operator me aanroept , zal ik mijn roepnaam niet herhalen tenzij ik denk dat hij het verkeerd heeft gekopieerd.

Als u uw roepnaam herhaalt, kan het DX-station denken dat hij uw oproep verkeerd. heeft opgenomen.
Hij kan dan - nogmaals - heel goed luisteren.
Een DX-operator zal over het algemeen loggen wat hij heeft als je niets verder zegt.

12
Ik zal dankbaar zijn als en wanneer ik contact opneem met de amateur.

Je kan zeker een trots zijn op je prestatie wanneer je een QSO krijgt met een amateur die ver weg woont.
.Maar voor dez trots , moet je nadenken over de hulp die je hebt gekregen van de ander amateurs en misschien meneer Icom, meneer Alpha en meneer Force 12.
Als je nog steeds denkt “Dat doe ik...” , probeer het opnieuw.
Maar zet deze keer je versterker uit en sluit je rig op blote voeten aan op een dipool. Als je dit lukt , dan kan JIJ, als operator, meer krediet krijgen.
U moet ook erkennen dat u het contact niet zou hebben gehad zonder de vaardigheid van de operator aan de andere kant die ongetwijfeld moeite heeft gebracht om er voor je te zijn.
Dus wees dankbaar voor al deze hulp die je krijgt .

13
Ik zal mijn mede-amateurs respecteren en mezelf gedragen om hun respect te verdienen.

Respect gaat over je goed gedragen tegenover anderen.
DXen is erg competitief.
Als u anders opereert, kunt u een slechte reputatie krijgen.
DXen zal voor iedereen het leukst zijn als we ons allemaal beleefd gedragen , wederzijds respect en zelfs een beetje nederigheid..