Utt = 2*Umax
003

De amplitude van de wisselspanning is

a  
U1
b   U2
c   T
d   T/2
U1   topwaarde

U2   top-topwaarde

T   periodetijd