004

De aantrekkingskracht tussen weekijzer en de magneet is:

a  
in p groter dan in q
b   in p kleiner dan in q
c   in p even groot als in q
d   in p tegengesteld als die in q
013_Wet_van_Lenz
De magneet is aan de uiteinden het sterkst.