002

De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van 0 tot t1 seconde is:

a  
2/π A
b   π A
c   0 A
d   1/π A

Ugem = 0.64 x max

 

 

  2            2           

Pie     = 3.14     = 0.64 A

011    Ugem = Umax*0.64