001

Aan een apparaat wordt gedurende 15 minuten een elektronische arbeid toegevoerd van 2700 joules.
Het opgenomen vermogen van het apparaat is:

a  
3 W
b   180 W
c   675 W
d   2700 W
009     E = P x t
15 min = 15 x 60 sec = 900 sec

E = 2700 joules

E = P x t   ...>>>

P = E / t

P =  E / t = 2700 / 900 = 3 Watt