007 P = U x I
072

Een zender voor enkelzijnbandtelefonie is aangesloten op een kunstmatige belasting (dummyload) met een
weerstand van 50 ohm
De zender wordt  gemoduleer met een dubbeltoonsignaal
Een op de uitgang van de zender aangesloten oscilloscoop vertoont het in de figuur aangegeven beeld
De peak envelope power (PEP) v an de zender bedraagt
a   100 W
b   25 W
c   50 W
d   200 W


Umax =50 V

Ueff = 0.707 x Umax   = 0.707 x 50 = 35 V

P = U2 / R     = 352 / 50 = 25 W