007

De aan de schakeling toegevoerde stroom It is 84 mA.
Hoe groot is de stroom door R?

a   21 mA
b   36 mA
c  
48 mA
d   63 mA
Rv23 = 5

Rv123 = 5 + 10 = 15


Rv45 = 10 + 10 = 20


Rt is 15 + 20 parallel
Rt n= 1/ (1/15 + 1/20) = 8.5


Ut = It x Rt = 84 mA x 8.5 = 0.714 V

IR123 = Ut / Rv123 =
IIR123 = 0.714  / 15 =  0.0476 A = 48 mA