Hier kom ik wel uit maar velen niet...>>>
PI2GOR
Antwoord:         [pa3kyh@pi2gor.nl]
 
?????
Het antwoord...>>>
 
Een ontvanger met een eerste middenfrequentie van 9 Mhz en een tweede middenfrequentie van 455 Khz wordt gebruikt
om EZB-gemoduleerde signalen te ontvangen.
De osciltatorfrequentie voor de productdetector is ongeveer:

a   9003 Khz
b   455 Khz
c   910 Khz
d   9 Mhz

http://www.iwab.nu/H4_036.html