De wet van Ohm
Weerstanden in serie
De weerstanden staan achter elkaar en hebben dezelfde stroom.
Rt = R1 + R2

De weerstanden worden hier opgeteld.
Rt = hier dus maar 1 weerstand ,dus 5 Ω
U=10V R=5 Ohm I=?
Rt = R1  dus I=U/R 10/5=2 A

UR=IR*R 2*5=10V
Rt = R1 + R2    5+5=10 Ω

U=I*R ,dus I=U/R 10/10=1A

De 1 Ampere loopt door R1 en R2        SERIE !!
UR1=IR1*R1 1*5=5V
UR2=IR2*R2 1*5=5V
Samen weer              10 V
Opm:
We zien dat de spanning verdeeld wordt in 2*5V en samen weer 10V is!!!
Rt = R1 + R2        3+7=10 Ω

U=I*R ,dus I=U/R 10/10=1A

De 1 Ampere loopt door R
1 en R2        SERIE !!
UR1=IR1*R1 1*3=  3V
UR2=IR2*R2 1*7=  7V
Samen weer        10 V
Opm:
Alle spanningsvallen zijn gelijk aan Ua
Dit heet de 2de Wet van Kirchoff

De weerstanden staan naast elkaar en hebben dezelfde spanning.
De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders.

I1=U1/R1          10/10=          1   A
I2=U2/R2          10/ 5=           2   A
I3=U3/R3          10/20=         0.5  A
It=I1+I2+I3=         1+2+0.5=  3.5 A
Rv=1/350exp-3 = 2.857 Ω
It=Ut/Rt 10/2.857  = 3.5 A
It=I1+I2+I3 1+2+0.5=3.5 A

De Spanning U is 10V,

I1=U
1/R1        10/10= 1  A

It = I1
De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders.

I1=U1/R1 10/10= 1  A
I2=U2/R2 10/5=   2  A

It=I1+I2=1+2=     3  A
Rt = R1+ R2 + R3
Rt = 10+20+30 = 60
Ω
Wet van Ohm
2de Wet van Kirchoff
Spanning gaat niet verloren !!
Hoe verloopt de spanning???
Ua = 40 V
R
t = R1 + R2 = 15 + 5 = 20 Ω

I = U/R
t = 40/20 = 2 A

U
R1 = IR1 x R1 = 2 x 15 = 30 V
UR2 = I
R2 x R2 = 2 x 5   = 10 V
Samen weer                     40 V
Deze formule hebben we nodig om de totale weerstand uit te rekenen bij PARALLEL weerstanden.
Rv= 1/ [ 1/R1+ 1/R2 + 1/R3 ]

Rv= 1/ [ 1/10 + 1/20 + 1/20 ]  dit is 5
Ω !!
De_1ste_Wet_Van_Kirchoff
Stroom gaat niet verloren !!
>>> vragen
De_1ste_Wet_Van_Kirchoff
Stroom gaat niet verloren !!
De_1ste_Wet_Van_Kirchoff
Stroom gaat niet verloren !!
De deelstromen zijn gelijk aan It.
01 01 004 De wet van Ohm     20171008
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11
Weerstanden Parallel