TEKENS + symbolen
1974-1999
2000-2020
1  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie
1.01 Stroomgeleiding     >>>>>
1.02 Bronnen     >>>>>
1.03 Elektrisch veld     >>>>>
1.04 Magnetisch veld     >>>>>
1.05 Elektromgnetisch veld     >>>>>
1.06 Sinusvormige signalen     >>>>>
1.07 Niet sinusvormige signalen     >>>>>
1.08 Gemoduleerde signalen     >>>>>
1.09 Vermogen en energie     >>>>>
1.10 Digitalisering van analoge signalen     >>>>>
2  Componenten 
2.01 Weerstand     >>>>>
2.02 Condensator     >>>>>
2.03 Spoel     >>>>>
2.04 Transformatoren     >>>>>
2.05 Dioden     >>>>>
2.06 Transistoren     >>>>>
2.07 Overige Componenten     >>>>>
3  Schakelingen 
3.01 Combinatie van componenten     >>>>>
3.02 Analoge filters     >>>>>
3.03 Voeding     >>>>>
3.04 Versterker     >>>>>
3.05 Detector     >>>>>
3.06 Oscillator     >>>>>
3.07 Phase Locked Loop (PLL)     >>>>>
3.08 Mengtrap     >>>>>
3.09 Digitale signaalverwerking     >>>>>
4  Ontvangers
5  Zenders 
4.01 Uitvoering     >>>>>
4.02 Blokschema's     >>>>>
4.03 Werking en functies van     >>>>>
4.04 Ontvangerspecificaties     >>>>>
4.05 Voorbeeld van een ontvanger PC5E     >>>>>
6  Antennes en transmissielijnen
5.01 Uitvoering zenders     >>>>>
5.02 Blokschema's     >>>>>
5.03 Werking en functie van     >>>>>
5.04 Zenderspecificaties     >>>>>
7  Propagatie en frequentiespectrum
8  Metingen
6.01 Antennetypen     >>>>>
6.02 Antenne-eigenchappen     >>>>>
6.03 Transmissielijnen     >>>>>
7.01 Propagatie (algemeen)     >>>>>
7.02 Propagatie (HF)     >>>>>
7.03 Propagatie ( VHF en hoger)     >>>>>
9  Storing en immuniteit
10 Veiligheid
11  Nationale en internationale  procedures
12  Nationale en internationale gebruiksregels
13 Gedragsregels
8.01 Meten     >>>>>
8.02 Meetinstrumenten     >>>>>
9.01 Storing in apparatuur     >>>>>
9.02 Oorzaak van storingen     >>>>>
9.03 Maatregelen tegen storing     >>>>>
10.01 Het menselijk lichaam     >>>>>
10.02 Netvoeding     >>>>>
10.03 Hoge spanningen     >>>>>
10.04 Bliksemontlading     >>>>>
10.05 Opstelling     >>>>>
11.01 Inter- nationale- proces     >>>>>
12.01 Inter- nationale- regels     >>>>>
13.01 Gedragsregels     >>>>>
13.02 Operationele vaardigheden     >>>>>
14 Naschrift
14. Naschrift      >>>>>
 
.   -.   -..   .
.                                                                                             
H00.§00.p002 TEKENS symbolen 20210928
Graag fouten-foutjes in spelling of uitleg , of zgn. linken die niet lopen ,
aan PA3KYH@gmail.com doorgeven..
De website sponsor...ɅɅɅ