IWAB lessen per paragraaf

DIT komt er allemaal aan,
en meer >>>
1  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie
2  Componenten 
3  Schakelingen 
4  Ontvangers
5  Zenders 
6  Antennes en transmissielijnen
7  Propagatie en frequentiespectrum
8  Metingen
9  Storing en immuniteit
10 Veiligheid
11  Nationale en internationale  procedures
12  Nationale en internationale gebruiksregels
13 Gedragsregels
X 1.01 Stroomgeleiding     >>>>>
X 1.02 Bronnen     >>>>>
X 1.03 Elektrisch veld     >>>>>
X 1.04 Magnetisch veld     >>>>>
X 1.05 Elektromagnetisch veld     >>>>>
X 1.06 Sinusvormige signalen     >>>>>
X 1.07 Niet sinusvormige signalen     >>>>>
X 1.08 Gemoduleerde signalen     >>>>>
X 1.09 Vermogen en energie     >>>>>
X 1.10 Digitalisering van analoge signalen     >>>>>
X 2.01 Weerstand     >>>>>
X 2.02 Condensator     >>>>>
X 2.03 Spoel     >>>>>
X 2.04 Transformatoren     >>>>>
X 2.05 Dioden     >>>>>
X 2.06 Transistoren     >>>>>
X 2.07 Overige Componenten     >>>>>
X 3.01 Combinatie van componenten     >>>>>
X 3.02 Analoge filters     >>>>>
X 3.03 Voeding     >>>>>
X 3.04 Versterker     >>>>>
X 3.05 Detector     >>>>>
X 3.06 Oscillator     >>>>>
X 3.07 Phase Locked Loop (PLL)     >>>>>
X 3.08 Mengtrap     >>>>>
X 3.09 Digitale signaalverwerking     >>>>>
X 4.01 Uitvoering ontvangers    >>>>>
X 4.02 Blokschema's     >>>>>
X 4.03 Werking en functies van     >>>>>
X 4.04 Ontvangerspecificaties     >>>>>
X 4.05 Voorbeeld van een ontvanger PC5E     >>>>>
X 5.01 Uitvoering zenders     >>>>>
X 5.02 Blokschema's     >>>>>
X 5.03 Werking en functie van     >>>>>
X 5.04 Zenderspecificaties     >>>>>
X 6.01 Antennetypen     >>>>>
X 6.02 Antenne-eigenchappen     >>>>>
X 6.03 Transmissielijnen     >>>>>
X 7.01 Propagatie (algemeen)     >>>>>
X 7.02 Propagatie (HF)     >>>>>
X 7.03 Propagatie ( VHF en hoger)     >>>>>
X 8.01 Meten     >>>>>
X 8.02 Meetinstrumenten     >>>>>
X 9.01 Storing in apparatuur     >>>>>
X 9.02 Oorzaak van storingen     >>>>>
X 9.03 Maatregelen tegen storing     >>>>>
X 10.01 Het menselijk lichaam     >>>>>
X 10.02 Netvoeding    
X 10.03 Hoge spanningen    
X 10.04 Bliksemontlading    
X 10.05 Opstelling    
X 11.01 Inter- nationale- proces     >>>>>
X 12.01 Inter- nationale- regels     >>>>>
X 13.01 Gedragsregels    
X 13.02 Operationele vaardigheden    
14 Naschrift
X 14.01 Naschrift PC5E     >>>>>
X 14.02 Naschrift PA7HS     >>>>>
 
@
Lessen IWAB   >>>
TELLER