jj_10_05_001v
006

Een aardlek schakelaar beveiligt tegen het optreden van:

a    een hoogfrequent stroom naar het net
b   een verschil tussen de stroomsterkte in de nul draad en de fasedraad
c   een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en het chassis
d   een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en aarde

-
007

Om veiligheidsredenen dienen de metalen afschermingen van hoge spanning voerende delen in een zender:

a   van aarding te worden vrijgehouden
b   te worden verbonden met de geaarde behuizing van de zender
c   onderling te worden doorverbonden
d   te worden verbonden met een hf-aarde

-
001

Een transceiver wordt met een 3-aderig netsnoer op een stopcontact aangesloten met randaarde.
Dit wordt gedaan om te bereiken dat:

a   op de metalen kast van de transciever geen spanning kan staan
b   de aardlekschakelaar juist kan functioneren
c   een goed HF-aarde voor de antenne wordt verkregen

-
002

Afscherming van bedrading en onderdelen die een hoge spanning voeren bevordert:

a   de ontvanger gevoeligheid
b   de liniairiteit van de eind trap
c   de veiligheid
d   het zender rendement

-
003

Een voeding wordt beveiligd met 1 of meer smeltveiligheden.
Dit wordt in de praktijk gedaan met:

a   een snelle zekering
b   een trage zekering
c   een snelle en een trage zekering

-
004

U moet een reparatie uitvoeren aan een 300 volt voeding.
Na het uitschakelen van de netspanning neemt u de volgende veiligheidsmaatregel:

a   U sluit de voeding kort aan de ingang
b   U verwijdert de zekeringen
b   U wacht ca 5 minuten voor dat u begint
d   U ontlaadt alle condensatoren

-
005

Het lichaamsdeel dat het snelst beschadigd kan worden door de invloed van elektromagnetische golven met frequenties boven de 400 Mhz is/zijn:

a   de hersenen
b   de hand
c   de nieren
d   het hart

-