>>>>>   9 01 Storing in apparatuur
  Blokkering [werkpuntverschuiving]
  Interferentie met het gewenste signaal
  Intermodulatie
  Laagfrequentdetectie

     >>>>>

__