>>>>>   7 03 Propagatie (VHF en hoger)
  Troposfeer
  Golfgeleidervorming in de atmosfeer [ducting]
  Verstrooing [scattering]
  De invloed van de antennehoogte op de overbrugbare afstand
   [radio horizon]
  Temperatuurinversie
  Sporadische E-reflectie
  Aurorareflectie
  Meteoscatter
  Maanreflectie [EME]
  Thermische ruis van het aardoppervlak

     >>>>>
__