004

Regelmatige veranderingen in de ionosfeer ten gevolge van zonnevlekactiviteiten treden op in een cyclus van:

a   11 dagen
b   11 maanden
c   112 jaar

-
jj_07_01_002v
005

De reflectie van elektromagnetische golven door de ionosfeer is het MINST afhankelijk van:

a   de frequentie
b   het jaarseizoen
c   de tijd van de dag
d   de polarisatie

-
002

De bruikbaarheid van de 28 Mhz band voor intercontinentaal radioverkeer is het grootst:

a   overdag, gedurende een periode van een minimum aantal zonne vlekken
b   gedurende een magnetische storm
c   snachts, gedurende een periode van een minimum aantal zonnevlekken
d  overdag, gedurende een periode van een maximum aantal zonnevlekken

-
001

Bij gebruik van frequenties in het VHF-gebied kunnen grote afstanden beter overbrugd worden door:

a   reflecties tegen de geïoniseerde F-lagen
b   temperatuurinversies
c   een goed geleidend aardoppervlak

-