jj_06_01_002v
001

Welke figuur stelt een eindgevoede halvegolfantenne voor?

a   figuur 1
b   figuur 2
c   figuur 3

-
004

Het doel van een balun in een antennesysteem is het…

a   vergroten van de staandegolfverhouding
b   beschermen van het antennesysteem tegen blikseminslag
c   vermindering van de uitstraling van harmonischen
d   voorkomen van mantelstromen op de kabel

-
002

Door het aanbrengen van seriespoelen in een dipoolantenne zal de…

a   resonatiefrequentie hoger worden
b   opstraalhoek veranderen
c   resonantiefrequentie lager worden
d   resonantiefrequentie niet veranderen

-
003

Een balun met een impedantie-transformatieverhouding van 1op4 wordt toegepast om:

a   het richteffect te verbeteren
b   de antenne op de juiste frequentie in resonantie te brengen
c   een gevouwen dipool van 300 Ohm aan een coaxkabel van 75 Ohm aan te passen
d   een 300 Ohm dipool aan een 300 Ohm open  voedingslijn aan te passen

-