001

Een middenfrequentversterker…

a   versterkt het signaal uit de mengtrap en voert het toe aan de detector
b   versterkt het signaal uit de oscillator en voert het toe aan de mengtrap
c   versterkt het signaal uit de detector en voert het toe aan de laagfrequentversterker

-
jj_03_08_002v
002

De gevoeligheid van een ontvanger wordt in hoofdzaak bepaald door:

A. de detector
B. de oscillator
C. de hf-versterker
D. de lf-versterker

-
003

In een superheterodyne-ontvanger is de frequentie-afstand tussen de afgestemde frequentie en de spiegelfrequentie:

A. de frequentie van het signaal plus de middenfrequentie
B. de frequentie van het signaal min de middenfrequentie
C. de middenfrequentie
D. tweemaal de middenfrequentie

-
004

Een amateur wil de spiegelonderdrukking van zijn superheterodyne ontvanger verbeteren.
Welke van de onderstaande mogelijkheden komt hiervoor in aanmerking;

a   de bandbreedte van de laagfrequent versterker verkleinen
b   meer selectiviteit in de hoogfrequent kringen aanbrengen
c   meer selectiviteit in de middenfrequent versterker aanbrengen
d   de stabiliteit van de oscillator vergroten

-
005

Gegeven:
Fontv = 14MHz
Fmid = 450kHz
fosc is hoger dan fontv

Gevraagd:
Oscillatorfreqentie fosc
spiegelfreqentie

-
006

Gegeven:
fmid = 450 Khz
fosc = 1,2 MHz

Gevraagd:
fontv ?

-
007

Gegeven:
font = 3,5 tot 3,8MHz
fmid = 6MHz


Gevraagd:
fosc hoogste en laagste f

-