001

Dit is een schema van een:


a   bandfilter
b   hoogdoorlaatfilter
c   laagdoorlaatfilter
d   frequentie onafhankelijke verzwakker

-
jj_03_02_006v
002

De getekende schakeling stelt voor:

a.   een sperfilter
b.   een zuigfilter
c.   een hoogdoorlaat filter
d.   een laagdoorlaat filter

-
003

Dit is het schema van een:

A. banddoorlatend filter
B. bandsperrend filter
C. hoogdoorlatend filter
D. laagdoorlatend filter

-
004

Welke karakteristiek behoort bij een banddoorlaatfilter?

a   karakteristiek 3
b   karakteristiek 1
c   karakteristiek 4
d   karakteristiek 2

-
005

Dit is een schema van een:

a. zuigkring
b. bandsperfilter
c. laagdoorlaatfilter
d. hoogdoorlaatfilter

-
006

In een laagfrequent versterker wenst men signalen met frequenties boven het hoorbare gebied onderdrukken.
Welk filter kan worden toegepast?

a
b
c
d

-
007

De schakeling stelt voor:

a   laagdoorlaat filter
b   banddoorlaat filter
c   bandsper filter
d   frequentie-onfhankelijke verzwakker

-
008

De schakeling stelt voor:

a   hoogdoorlaat filter
b   laagdoorlaat filter
c   band filter
d   frequentie onafhankelijk filter

-
009

Welke karakteristiek behoort bij een bandsperfilter?

a
b
c
d

-
010

Dit is het schema van een

a   somversterkere
b   laagdoorlaatfilter
c   bandoorlaatfilter
d   hoogoorlaatflter

-